środa

Jak napisać upoważnienie?


 Upoważnienie to dokument, z którym dana osoba może w naszym imieniu załatwić jakieś urzędowe sprawy. Aby jednak upoważnienie było honorowane, trzeba wiedzieć jak je napisać. Każde upoważnienie możemy napisać w formie:

1.

Dane osoby upoważniającej – imię nazwisko, adres, numer dowodu osobistego/PESEL/numer paszportu.

2.

Nagłówek – napis „upoważnienie”.

3.

Dane osoby upoważnianej (Ja „Jan Owak” upoważniam Adama Kowalskiego, adres, numer dowodu itd.) do:

Przedmiot upoważnienia.....

4.

Nasz podpis (zawsze czytelny).

Oczywiście pismo należy opatrzyć aktualną datą.